Paragrafen

Grondbeleid

De paragraaf grondbeleid geeft inzicht in de belangrijkste (financiële) aspecten die op dit moment spelen in het grondbeleid van de gemeente. De paragraaf grondbeleid kent de volgende opbouw:

  1. Analyse van de marktsituatie
  2. Beleidsvraagstukken en diverse ontwikkelingen
  3. Programmering voor het PB 2022
  4. De effecten op het weerstandsvermogen
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40