Paragrafen

Risicoparagraaf

In deze paragraaf geven we inzicht in de risico’s. Dit zijn de risico’s die gevolgen kunnen hebben op onze begroting. Voor deze risico’s hebben we geld apart gezet in reserves. Op deze manier kunnen we het risico opvangen als het zich voordoet.
We onderscheiden twee soorten risico’s: risico’s met een eenmalig karakter en risico’s met een mogelijk structurele impact. Dit betekent dat er aan de ene kant risico’s zijn die zich een keer voordoen en dan voorbij zijn. Daarnaast zijn er ook risico’s die, als ze zich voordoen, ons langere tijd geld kosten. We maken dit onderscheid omdat we moeten weten hoeveel geld we apart moeten houden om het risico op te vangen.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40