Bijlagen

Kredieten onderwijshuisvesting

bedragen x € 1.000

PPN2022

Mutaties

PB2022

2021

Vlechtwerk

1.023

1.023

Paul Kleestraat

1.900

1.900

Verwondering, Nobelhorst (opgeleverd)

8.993

-8.993

0

Zeeraket, Muiderduin

0

0

TOH Almere

4.100

4.100

Radioweg

200

200

Subtotaal 2021

16.216

-8.993

7.223

2022

Zeeraket, Muiderduin

8.100

8.100

Duinvlinder, Muiderduin

9.028

9.028

1e bs Oosterwold

7.007

210

7.217

1e gymlokaal Oosterwold

1.659

1.659

TOH Poort > Nobelhorst

400

300

700

TOH Marie Curielaan

0

100

100

TOH Adriaen Blockstraat

0

25

25

Subtotaal 2022

26.194

635

26.829

2023

Prisma, Europakwartier Oost

8.115

8.115

Internationale campus

19.939

19.939

IHP Stedenwijk

18.968

-18.968

0

Subtotaal 2023

47.021

-18.968

28.054

2024

4e bs Nobelhorst

8.707

-8.707

0

2e bs Oosterwold

7.007

7.007

2e gymlokaal Oosterwold

1.659

1.659

3e gymlokaal Oosterwold

1.602

1.602

ASG, 3e bs Nobelhorst

9.478

57

9.535

MLF VO, Nobelhorst

16.116

50

16.167

MLF sporthal, Nobelhorst

10.645

10.645

Europakwartier Oost 2 bs

7.048

7.048

Europakwartier Oost 2 gymlokaal

1.602

1.602

IHP Stedenwijk

18.968

18.968

Subtotaal 2024

63.863

10.367

74.230

2025

IHP Meergronden

32.784

32.784

3e bs Oosterwold

7.018

7.018

4e bs Nobelhorst

8.707

8.707

Subtotaal 2025

39.803

8.707

48.510

Totaal t/m 2025

193.097

-8.251

184.846

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40