Paragrafen

Lokale heffingen

In deze paragraaf laten we zien hoe het gaat met de ontwikkeling van de lokale heffingen.

Bij de begroting besluit u over de tarieven en heffingen

Bij de behandeling van de programmabegroting vindt de politiek bestuurlijke discussie over de tarieven plaats. We verwerken deze besluiten in de belastingverordeningen en tarievenbesluiten 2022. Uw raad besluit daar over.

We verhogen de tarieven met 2,2% voor inflatie

Dat is iets minder dan de inflatie. Onze tarieven zijn kostendekkend. We verhogen het tarief om de gemeentelijke taken en diensten goed uit te kunnen voeren. Daarbij houden we ons aan de wettelijke norm.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40