Bijlagen

Overzicht incidentele en structurele baten en lasten

In deze bijlage geven we inzicht in de structurele meerjarenbegroting en de incidentele budgetten per programma. In de structurele meerjarenbegroting worden alle incidentele baten en lasten niet meegeteld. Hierdoor blijft het structurele begrotingssaldo over.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40