Bijlagen

Bestedingsplan groot onderhoud en vervangingen

Inleiding

In dit bestedingsplan staat de planning van het groot onderhoud en vervangingen in de openbare ruimte voor 2022. De planning kan niet los worden gezien van de bezuinigingen van de afgelopen jaren. Bij de Programmabegroting 2021 is € 10 miljoen aan groot onderhouds- en vervangingsprojecten uitgesteld. Een groot deel van de nu voorgestelde projecten zouden anders al in 2021 zijn opgepakt. Dan hadden we nu weer geld voor andere projecten, enzovoort.

De basis het plan 2022 is het Meerjarenperspectief Beheer Almere (MPBA). In 2015 heeft u - met het vaststellen van de Programmabegroting – ingestemd met de ontwikkeling van dit instrument. Het MPBA is een hulpmiddel om keuzes te maken. We kijken eerst naar de technische noodzaak. Het gaat dan om veiligheid en functionaliteit. Maar we kijken ook naar signalen uit de stad.

Per gebied (Buiten/Hout, Haven/Poort, Stad en Stedelijk) geven we aan welke projecten er voor komend jaar gepland staan en welke projecten op de reservelijst staan.

Almere Haven / Poort

Almere Buiten / Hout

Almere Stad

Stedelijke opgaven

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40