Onderwijs, sport en cultuur

Beïnvloedbaarheid

Beïnvloedbaarheid 2022

bedragen x € 1 miljoen

-50

bedragen x € 1 miljoen

Lasten & baten

Lasten

107.100

10,3 %

Baten

47.436

4,6 %

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40