Totaalbegroting

Inleiding

Voor u ligt de 'totaalbegroting' 2022-2025 van de gemeente Almere

U heeft op 18 juni 2020 de motie 'zero based budgetting' (RG-127/2020) aangenomen. In de motie vraagt u ons alle begrote uitgaven van de gemeente inzichtelijk te maken. En dus niet alleen de veranderingen ten opzichte van vorig jaar. Voor u ligt de tweede 'totaalbegroting' van de gemeente. Voorheen gaven we in de traditionele 'mutatiebegroting' wel inzicht in de totale uitgaven. Maar de informatie was verscholen tussen allerlei andere overzichten. Dit document laat niets anders zien dan het totaal.

We hebben de begroting als volgt opgebouwd:

 • de begroting bestaat uit 9 programma's
 • we splitsen de programma's in 60 programmaonderdelen
 • we splitsen de programmaonderdelen in 300 activiteiten
 • per activiteit laten we ook zien welke kostensoorten (personeel, energie, rente, afschrijving etc.) er zijn

Wij vinden inzicht geven in alle begrote lasten en baten erg belangrijk

Deze totaalbegroting is beter dan die van vorig jaar. We hebben de beschrijving van de begrotingsposten en de beïnvloedbaarheid van de posten specifieker gemaakt. De teksten zijn daardoor soms wel wat langer geworden, maar het geeft u ook meer inzicht.

Beïnvloedbaarheid

bedragen x € 1 miljoen

420

Uit de grafiek blijkt dat € 61 miljoen van onze uitgaven volledig beïnvloedbaar is en € 61 miljoen is helemaal niet beïnvloedbaar.

Met beïnvloedbaarheid bedoelen we in hoeverre het mogelijk is om beleidskeuzes te maken waardoor financiële ruimte ontstaat. Wettelijke taken zijn bijvoorbeeld niet beïnvloedbaar of slechts tussen 1-25% beïnvloedbaar. Soms zijn er wel efficiency mogelijkheden, maar helemaal ermee stoppen kunnen we niet. Een voorbeeld is het leerlingenvervoer. Eigen beleid van de gemeente is gemakkelijker te beïnvloeden. We kiezen bijvoorbeeld zelf hoeveel geld we aan het welzijnswerk willen uitgeven. Dit is dus volledig beïnvloedbaar.

U kunt de beïnvloedbaarheid van onze uitgaven op 2 manieren opzoeken:

 1. Per programma doorklikken naar een programma-onderdeel en daarna doorklikken naar de activiteit. Bij iedere activiteit is de beïnvloedbaarheid van die activiteit toegelicht.
 2. Per programma klikken op beïnvloedbaarheid. Dan klikken op 'volledig beïnvloedbaar', 75%-100% beïnvloedbaar, etc. U ziet dan per programma welke posten volledig beïnvloedbaar zijn. Op die manier hebt u een gereedschap in handen, waarmee u zelf op zoek kan gaan naar bijvoorbeeld dekking voor een amendement.

Project 'Inzicht in de begroting'

We zijn met nog twee verbeteringen bezig. We doen dat in het kader van het project 'Inzicht in de begroting'.

 1. We hebben inmiddels een voorlopige doorrekening gemaakt van onze begroting tot 2050. Hierbij rekenen we uit wat het kost om de stad door te laten groeien tot 350.000 inwoners. Dus als Almere Pampus wordt ontwikkeld. We verwachten de uitkomst van deze analyse aan het eind van dit jaar aan u te kunnen presenteren.
 2. Per activiteit voegen we een beschrijving van de risico's toe. Dit is een onderdeel van het project risicomanagement.

In deze totaalbegroting treft u de volgende zaken aan:

 • een beschrijving van alle activiteiten van de gemeente
 • een beschrijving van de beïnvloedbaarheid van deze activiteiten
 • de budgetten, gespecificeerd per programma, programmaonderdeel, activiteit en kostensoort.

We maken natuurlijk ook nog de traditionele 'mutatiebegroting'. Deze begroting is wettelijk voorgeschreven. U kunt de mutatiebegroting vinden via deze link .

bedragen x € 1 miljoen

programma

lasten 2022

baten 2022

lasten 2023

baten 2023

lasten 2024

baten 2024

lasten 2025

baten 2025

Bestuur, inwoners en economie

31

11

25

6

24

5

24

5

Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

189

140

152

107

154

109

147

101

Ruimte en wonen

193

185

162

155

212

206

138

132

Zorg en welzijn

241

74

231

71

229

71

230

71

Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit

150

111

150

114

149

114

150

115

Onderwijs, sport en cultuur

107

47

102

40

109

45

111

45

Veiligheid

22

1

22

1

22

1

22

1

Bedrijfsvoering

75

2

71

1

72

1

71

1

Financiën

28

462

35

452

40

463

50

476

totaal

1.036

1.033

950

947

1.011

1.014

943

946

saldo

-3,7

-3,2

3,3

3,2

In de tabel hierboven zien we de baten en lasten per programma en het saldo van de begroting. Voor 2022 en 2023 verwachten we nog een tekort. Dat tekort moeten we uit de buffer betalen. Voor de jaren daarna is er geld over. Dat kan worden ingezet door de nieuwe coalitie.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40