Paragrafen

Bedrijfsvoering

We willen de flexibiliteit van de organisatie vergroten. Dit is nodig om snel te kunnen reageren op wat de stad van ons nodig heeft. We doen dit door onder andere te kijken welke competenties onze medewerkers nodig hebben: nu en in de toekomst. Dat stelt ons in staat om medewerkers gericht op te leiden. Bij de werving van nieuwe medewerkers houden we rekening met de competenties die in komende jaren meer nodig zijn.  

De arbeidsmarkt wordt de komende tijd nog krapper. Dat maakt het op diverse terreinen moeilijk om goede mensen aan te trekken. Inhuur kan een oplossing zijn voor de korte termijn. Maar het uitgangspunt blijft dat werk, waar mogelijk, wordt gedaan door medewerkers met een vast contract. Met de door u aanvaarde motie 'inhuur externe medewerkers' gaan we het inhuurpercentage de komende periode terugbrengen.

In het kader van opleiding en training richten we ons op het stimuleren en ondersteunen van een ontwikkelgerichte cultuur. Daarin hebben medewerkers, teams en afdelingen continu aandacht voor het versterken van hun competenties en het verwerven van nieuwe vaardigheden. Dat maakt het beter mogelijk om medewerkers in te zetten op organisatiebrede vraagstukken en nieuwe opgaven.
Ook gaan we werken aan het versterken van de vitaliteit en verbondenheid van onze medewerkers. Bijvoorbeeld door meer aandacht te hebben voor een hoge werkdruk en medewerkers te informeren over hoe je gezond en vitaal blijft werken. Dat draagt ook bij aan het verlagen ziekteverzuim.
Wij blijven ons onverminderd inzetten voor gelijke kansen voor al onze medewerkers. De achtergrond, seksuele geaardheid of politieke voorkeur maakt niet uit. Een divers medewerkersbestand leidt tot betere resultaten en maakt dat we beter in verbinding zijn met de inwoners van onze divers samengestelde stad.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40