Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Beïnvloedbaarheid

Beïnvloedbaarheid 2022

bedragen x € 1 miljoen

-48

bedragen x € 1 miljoen

Lasten & baten

Lasten

189.012

18,2 %

Baten

140.081

13,6 %

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40