Zorg en welzijn

Financiën

Hieronder geven we een overzicht van onze beleidskeuzes op dit programma. We trekken geld uit om sommige bezuinigingen te verzachten. Verder geven we geld uit om te zorgen dat de organisatie goed blijft draaien. En we verhogen onze heffingen en belastingen met de inflatie. De onvermijdelijke veranderingen van budgetten staan in de derde kwartaalrapportage.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Onafhankelijke Client Ondersteuning (OCO) in huidige vorm voortzetten

-100

inzet transformatiebudget jeugd

402

-1.476

552

Sterk in de Wijk (amendement RG-361)

-500

-500

-500

Zorglandschap Jeugd Flevoland

500

-609

Wonen met zorg

-608

aanpak zware multiproblematiek

-50

bezuiniging samen sterk

totaal

902

-2.843

52

-500

-500

Lasten & baten

duizend

Lasten

241.020

23,3 %

Baten

73.871

7,2 %

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40