Veiligheid

Beïnvloedbaarheid

Beïnvloedbaarheid 2022

bedragen x € 1 miljoen

-21

bedragen x € 1 miljoen

Lasten & baten

Lasten

22.150

2,1 %

Baten

1.043

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40