Werk, inkomensondersteuning en inclusiviteit

Financiën

Hieronder geven we een overzicht van onze beleidskeuzes op dit programma. We trekken geld uit om sommige bezuinigingen te verzachten. Verder geven we geld uit om te zorgen dat de organisatie goed blijft draaien. En we verhogen onze heffingen en belastingen met de inflatie. De onvermijdelijke veranderingen van budgetten staan in de derde kwartaalrapportage.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

MKB-Doorgaan bijstelling budget 2022-2026

-52

uitbreiding capaciteit voor maatwerk schulden (OSS)

-270

-270

kwijtschelding KOT-gedupeerden belastingen 2021

-255

extra inzet re-integratie

2.364

-1.362

-1.002

totaal

2.109

-1.684

-1.272

Lasten & baten

duizend

Lasten

150.006

14,5 %

Baten

111.044

10,8 %

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40