In deze digitale begroting lees je wat we in 2022 gaan doen en hoe we het geld binnen de gemeente Almere verdelen. We beginnen de begroting met een bestuurlijke inleiding van de belangrijkste punten. De begroting bestaat vervolgens uit negen programma’s . In elk programma leggen we uit wat de ambities en bestuurlijke speerpunten zijn. Ook geven we daarin inzicht in de financiële beleidsvoornemens die we in deze begroting doorvoeren. Voor de onvermijdelijke veranderingen is een verwijzing naar de derde kwartaalrapportage opgenomen. Tot slot wordt per programma inzicht gegeven in de indicatoren, financiële risico's en de verbonden partijen.

In de paragrafen wordt inzicht gegeven in een aantal thema’s die dwars door de programma’s lopen. Tot slot zijn een aantal bijlagen met aanvullende detailinformatie opgenomen.

In de totaalbegroting zijn overzichten opgenomen van alle uitgaven en inkomsten. Ook geven we per onderdeel van het programma inzicht in welke activiteiten we uitvoeren, hoeveel dit kost en hoe beïnvloedbaar de budgetten zijn.

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40