Onderwijs, sport en cultuur

Financiën

Hieronder geven we een overzicht van onze beleidskeuzes op dit programma. We trekken geld uit om sommige bezuinigingen te verzachten. Verder geven we geld uit om te zorgen dat de organisatie goed blijft draaien. En we verhogen onze heffingen en belastingen met de inflatie. De onvermijdelijke veranderingen van budgetten staan in de derde kwartaalrapportage.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Stad & Natuur: activiteiten het Klokhuis

-60

sportevenementen

-25

buitenzwembad

-600

Poppodium De Meester

-250

-250

totaal

-85

-250

-250

-600

Lasten & baten

duizend

Lasten

107.100

10,3 %

Baten

47.436

4,6 %

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40