Ruimte en wonen

Beïnvloedbaarheid

Beïnvloedbaarheid 2022

bedragen x € 1 miljoen

-8

bedragen x € 1 miljoen

Lasten & baten

Lasten

193.025

18,6 %

Baten

184.999

17,9 %

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40