Duurzaam, leefbaar en bereikbaar

Financiën

Hieronder geven we een overzicht van onze beleidskeuzes op dit programma. We trekken geld uit om sommige bezuinigingen te verzachten. Verder geven we geld uit om te zorgen dat de organisatie goed blijft draaien. En we verhogen onze heffingen en belastingen met de inflatie. De onvermijdelijke veranderingen van budgetten staan in de derde kwartaalrapportage.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

pilot diversificatie groen

-225

-225

energietransitie

-500

taakstelling evenementen

-100

bezuiniging Wijkbudgetten (amendement RG-372)

200

-420

-420

-420

-420

beheer openbare ruimte

-3.000

inzet winst grondbedrijf 2020

-7.887

afvalstoffenheffing

rioolheffing

parkeertarief Almere Buiten

totaal

-7.687

-3.745

-1.145

-420

-420

Lasten & baten

duizend

Lasten

189.012

18,2 %

Baten

140.081

13,6 %

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40