Paragrafen

Floriade

In deze paragraaf wordt uitvoering gegeven aan de aanvaarde raadsmotie RG-112 uit 2014. In deze motie heeft de gemeenteraad gevraagd om halfjaarlijks geïnformeerd te worden over de financiële huishouding van de Floriade, de budgettaire ontwikkeling en de financiële risico’s.
De projecten rondom de Floriade waar de gemeenteraad over geïnformeerd wil worden, betreffen het evenement, de ‘Making Of’ en de terreinontwikkeling van de Floriade, en het project Rondje Weerwater.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens stilgestaan bij;

  1. Tussentijdse financiële rapportage 2021,
  2. Beleidsvoornemens en Financiën 2022,
  3. Afspraken en contracten,
  4. Risico’s.
Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40