Werk en inkomensondersteuning en inclusiviteit

Beïnvloedbaarheid

Beïnvloedbaarheid 2022

bedragen x € 1 miljoen

-39

bedragen x € 1 miljoen

Lasten & baten

Lasten

150.006

14,5 %

Baten

111.044

10,8 %

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40