Veiligheid

Financiën

Hieronder geven we een overzicht van onze beleidskeuzes op dit programma. We trekken geld uit om sommige bezuinigingen te verzachten. Verder geven we geld uit om te zorgen dat de organisatie goed blijft draaien. En we verhogen onze heffingen en belastingen met de inflatie. De onvermijdelijke veranderingen van budgetten staan in de derde kwartaalrapportage.

bedragen x € 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

extra medewerker voor inzet burgemeestersbevoegdheden

-94

-94

-94

-94

onderzoek en begeleiding Bibob beleid

-25

diverse Veiligheid

-20

-20

-20

-20

-20

interventieteam handhaving

-189

-189

-189

-189

totaal

-45

-303

-303

-303

-303

Lasten & baten

duizend

Lasten

22.150

2,1 %

Baten

1.043

0,1 %

Deze pagina is gebouwd op 06/28/2022 11:07:39 met de export van 06/27/2022 13:46:40